บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี
เลขที่ 297 หมู่ที่ 6 ตำบล หนองระเวียง
อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา

โทรศัพท์ (+66)44-334-561
แฟกซ์ (+66)44-334-562