ยินดีต้อนรับสู่บริษัทไทยอะคิบะ
We    are    Thaiakiba                                                                           What We Do                                                        
     บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม ประเภทอลูมิเนียมขึ้นรูป ส่งตรงให้กับบริษัทผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม อื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งทางบริษัท ฯ ได้มีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ และเทคโนโลยีขั้นสูง มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยเครื่องจักรที่ทางบริษัท ฯ ได้นำมาใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมดเป็นระบบ อัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ (Fully Automatic System) ซึ่งทำให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้าสามารถลดข้อผิดพลาดในการผลิต สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพและได้มาตราฐาน นอกจากนี้ บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด ได้นำวัตถุดิบจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้สินค้าที่ได้มีต้นทุนต่ำ แต่มีคุณภาพสูงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี